Om Walkabout Voices


Et autentisk læremiddel

Walkabout Voices er et nyutviklet, helt autentisk filmbasert læremiddel i engelsk for ungdomsskolen og den videregående skole som gir et unikt innblikk i mennesker og samfunn i den engelsktalende verden. I de korte filmene kommer elevene tett på mennesker og samfunn i en rekke engelsktalende land, og de må derfor forholde seg til en rekke språklige varianter av engelsk. Temaene er aktuelle og relevante for unge mennesker og avspeiler den tiden vi lever i. Filmene har som formål å øke kompetansen i engelsk språk og gi kunnskap om samfunn, kultur og den tiden vi lever i gjennom varierte og interessante temaer som er egnet til å skape både nysgjerrighet og uttrykksbehov. Walkabout Voices tar med seg ungdommen inn i refleksjonen, forståelsen, gjenkjennelsen, medfølelsen og undringen.

Mange spennende temaer

En rekke aktuelle temaer blir tatt opp i Walkabout Voices. Vi møter mennesker som snakker om livet og samfunnet de er en del av, håp, drømmer, kjærlighet og seksualitet, vennskap, identitet, religion, politikk, kriminalitet, forhold til foreldre, kroppspress, kjønnsroller, mental helse, mobbing, selvskading, alkohol og narkotika, skole og utdanning, dyr, miljøspørsmål, musikk, kunst og kultur, sport, fritidsaktiviteter og mange andre temaer som er relevante for unge mennesker.

Et dynamisk læremiddel for den digitale tidsalder

Walkabout Voices er et dynamisk læremiddel lagd for den digitale tidsalder. Det vil til en hver tid være over 100 filmer å velge i. Men et levende og tidsaktuelt læremiddel må hele tiden fornye seg, og hvert år kommer det flere nye filmer og spennende pedagogiske opplegg. Vi ønsker dessuten å gi deg som bruker innflytelse gjennom å oppfordre til å dele med oss dine ideer til temaer for kommende filmer. Slik blir Walkabout Voices et interaktivt prosjekt som vil levere stadig bedre filmer og pedagogiske opplegg til deg og dine elever. Velkommen til et nyskapende læringsverktøy som er skapt for vår tid.

 

Bestill prøveperiode


Ja takk

FAQ